Zoek in onze categorieën

Premies en subsidies
Projectmanagement : methoden & tools

duur : 5 Dag(en)
tarief : Neem contact met ons op

 

OFFERTE AANVRAAG - KLIK HIER

 

Projectgebaseerd management is een vitaal onderdeel van klantgerichte ondernemingen. Projectmanagement is gericht op het bereiken van resultaten binnen de oorspronkelijk vastgelegde kostenlimieten en termijnen.

Deze opleiding brengt een vereenvoudigde vorm van projectmanagement bij, gebaseerd op technieken voor risicovermindering en prestatieverhoging. Dit helpt het projectteam om tijdslimieten, kwaliteits- en budgetsvereisten te respecteren. Voor begrip van de verschillende fasen waaruit een project bestaat en om het welslagen van projecten te garanderen, komen ook technieken voor projectmanagement aan bod. Deze zijn gebaseerd op het volgende kader voor projectmanagement: initiatie, planning, uitvoering, toezicht, controle en afsluiting.

  Voorafgaande vereiste
 • Weinig of geen kennis van projectmanagement.
 • Publiek
 • Mensen voor wie projectmanagement nieuw is, projectdeelnemers die hun vaardigheden willen versterken of projectmanagers die de basisprincipes van projectmanagement willen verfrissen.
 • U zal leren...
  Een projectplan ontwikkelen dat succesvol kan worden uitgevoerd
 • Projecten plannen en uitvoeren op basis van een proces voor projectmanagement dat uit drie fasen en vijf stappen bestaat
 • Technieken voor risicomanagement en strategieën voor risicovermindering gebruiken
 • De uit te voeren taken en de benodigde tijd vol vertrouwen inschatten en inplannen
 • Instrumenten voor toezicht en controle gebruiken om kosten en termijnen te beheersen
 • De kwaliteit van het project garanderen
 • De opgedane leidinggevende vaardigheden, nodig om een gemotiveerd team te leiden, herkennen en gebruiken
 • Duidelijke doelen en meetbare resultaten vastleggen; overeenkomst erover bereiken
 • De WBS opstellen tijdens een brainstorm
 • Raming van de werkzaamheden en de duur van elke taak
 • De afhankelijkheden van de taken en de projectkalender bepalen
 • Toewijzen en optimaliseren van middelen
 • Plannen voor risicobeheer ontwikkelen


OFFERTE AANVRAAG KLIK HIER